Responsables del servei d'Inserció Laboral a l'entrada de Bauhaus

BAUHAUS i Mater firmen un conveni en pro de la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual

L’empresa BAUHAUS i el Centre Mater Misericordiae han signat un acord de col·laboració que té com a principal objectiu unir esforços per aconseguir la inserció laboral de treballadors/es amb discapacitat intel·lectual.

La persona treballadora comptarà amb un contracte laboral amb les mateixes condicions, segons el conveni col·lectiu, que la resta del personal de l’empresa, d’acord amb la categoria que s’ocupi. Mater, per la seva part, garantirà la presència d’un preparador laboral sempre que existeixi la necessitat de donar suport al treballador pel que fa al desenvolupament de les seves funcions i responsabilitats, així com a la seva integració en l’entorn professional.

Per altra banda, el conveni formalitzat entre BAUHAUS i Mater Misericordiae contempla, també- més enllà de tot allò que fa referència a la contractació-, la possibilitat de realitzar pràctiques a la companyia esmentada anteriorment. Així, els usuaris del Servei d’Inserció Laboral tindran l’oportunitat de conèixer el funcionament d’aquest negoci i d’experimentar en primera persona com és treballar a una empresa d’aquestes característiques.

El Servei d’Inserció Laboral del Centre Mater Misericordiae funciona gràcies al programa PIO, gestionat pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i cofinançat pel Fons Social Europeu. Les persones usuàries reben orientació, assessorament i ajuda personalitzada per part dels professionals de Mater amb la finalitat de trobar la sortida més adequada per a cada una d’elles.

Skip to content