Transparència

Organigrama

Consulta els departaments i serveis que formen Mater

Organigrama

Estatuts de l'organització

Accedeix a l'escriptura de protocol·lització de consitucions i relació de centres

Estatuts de l'organització

Pla estratègic

Coneix les línies generals que marquen les nostres accions en els pròxims anys

Pla estratègic

Codi Ètic

Conjunt de normes i criteris que formen el dia a dia de les persones que participen a l'entitat

Codi Ètic

Memòries socials

Descarrega els documents que resumeixen, any rere any, les principals fites de l'entitat

Memòries socials

Dades econòmiques

Accedeix a la relació de balanços econòmics dels últims anys

Dades econòmiques

Política de Qualitat

Servir a les persones amb diversitat funcional i trastorns del desenvolupament a un entorn de qualitat, donant-les-hi els suports personalitzats des d’una visió integral de la persona perquè tenguin una vida plena.

  1. Conèixer i donar resposta a les necessitats de les persones ateses i de les seves famílies des d’una sensibilitat humana i social.
  2. Millorar la qualitat de vida de les persones ateses promovent la formació, l’autonomia i els vincles afectius.
  3. Facilitar la integració i la participació en els àmbits comunitaris.
  4. Respectar la dignitat i fomentar els drets de les persones.
  5. Acompanyar espiritualment als/a les usuaris/àries i a les seves famílies.
  6. Facilitar el desenvolupament professional i humà dels/de les treballadors/es i incentivar el voluntariat.
  7. Assegurar la gestió dels serveis públics prestats amb transparència, aliances i des de la sostenibilitat econòmica i mediambiental i sempre sota els requisits d’aplicació, inclosos els legals.
  8. Garantitzar la millora continua en l’acompliment del nostre treball i en el Sistema de Gestió.
  9. Impulsar la feina transversal amb la Congregació de les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia.
Actualitzada al març de 2023.

Descarrega la Política de Qualitat de Mater fent clic AQUÍ.

Ves al contingut