Transparència

Organigrama

Consulta els departaments i serveis que formen Mater

Organigrama

Estatuts de l'organització

Accedeix a l'escriptura de protocol·lització de consitucions i relació de centres

Estatuts de l'organització

Pla estratègic

Coneix les línies generals que marquen les nostres accions en els pròxims anys

Pla estratègic

Codi Ètic

Conjunt de normes i criteris que formen el dia a dia de les persones que participen a l'entitat

Codi Ètic

Memòries socials

Descarrega els documents que resumeixen, any rere any, les principals fites de l'entitat

Memòries socials

Dades econòmiques

Accedeix a la relació de balanços econòmics dels últims anys

Dades econòmiques

Política de Qualitat

Servir a les persones amb diversitat funcional i trastorns del desenvolupament a un entorn de qualitat, donant-les-hi els suports personalitzats des d’una visió integral de la persona perquè tenguin una vida plena.

  1. Conèixer i donar resposta a les necessitats de les persones ateses i de les seves famílies des d’una sensibilitat humana i social.
  2. Millorar la qualitat de vida de les persones ateses promovent la formació, l’autonomia i els vincles afectius.
  3. Facilitar la integració i la participació en els àmbits comunitaris.
  4. Respectar la dignitat i fomentar els drets de les persones.
  5. Acompanyar espiritualment als/a les usuaris/àries i a les seves famílies.
  6. Facilitar el desenvolupament professional i humà dels/de les treballadors/es i incentivar el voluntariat.
  7. Assegurar la gestió dels serveis públics prestats amb transparència, aliances i des de la sostenibilitat econòmica i mediambiental.
  8. Impulsar la feina transversal amb la Congregació de les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia.

Descarrega la Política de Qualitat de Mater fent clic AQUÍ.

Skip to content