Valors

La nostra missió és millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional i de les seves respectives famílies- facilitant la satisfacció de les seves necessitats- i aconseguir que tinguin una vida tan digna, plena i autònoma com sigui possible, amb els suports necessaris i les oportunitats de l’entorn.

Mater és una organització reconeguda pel seu compromís amb:

  • L’atenció integral i inclusió social de les persones amb diversitat funcional i de les seves famílies.
  • La implicació i identificació del personal i dels col·laboradors/es.
  • La qualitat i la millora contínua de l’entitat.
  • La immersió i la col·laboració responsable amb l’entorn.

El nostre valor fonamental consisteix a considerar a la persona com a centre de la nostra acció, des del respecte a la seva individualitat, dignitat, intimitat i dret a ser diferent

Skip to content