L’«Anuari de l’Envelliment de les Illes Balears 2021» inclou l’article «Envelliment actiu i discapacitat intel·lectual: bones pràctiques amb ‘apps’» de Mater

L’organització Mater participa en l’edició d’enguany de l’«Anuari de lEnvelliment de les Illes Balears» mitjançant la inclusió de l’article titulat «Envelliment actiu i discapacitat intel·lectual: bones pràctiques amb apps», elaborat per Vicenç Ferretjans, Lorena Cuenca, Laura V. Pérez i Adoración Luzón, professionals dels Serveis Diürns (Servei Ocupacional i Centre de Dia) de l’entitat. En l’esmentat article, s’exposen les línies generals del projecte «VIDAEnvellint Junts» i, de manera particular, el procés d’adaptació del programa destimulació cognitiva a través de les noves tecnologies, així com les conclusions extretes d’aquesta experiència.

En relació amb aquest darrer punt, Ferretjans, Cuenca, Pérez i Luzón remarquen «els grans resultats obtinguts» pel 80% dels participants que presentaven símptomes de deteriorament cognitiu i per als quals la pràctica amb l’aplicació STIMULUS© ha esdevingut «molt positiva». No obstant això, els/les autors/es manifesten la seva sorpresa «en primera instància» pels rendiments minvants del 55% dels subjectes en la utilització de l’eina. «Una de les raons principals ha estat la falta de control», que «s’ha evidenciat en la necessitat de formació per part del personal i la manca de temps d’aquest mateix», expliquen. A més, els/les articulistes afegeixen que, en la majoria dels beneficiaris, l’app s’ha usat no tant com una pràctica d’estimulació cognitiva, sinó com a activitat d’oci, «provocant un efecte de saturació […], que ha pogut influir de manera decisiva en els resultats».

Ferretjans, Cuenca, Pérez i Luzón reconeixen que «la irrupció de la pandèmia per coronavirus i les consegüents mesures sanitàries han tengut un impacte en les accions programades; unes no s’han pogut realitzar, d’altres han variat l’abast o simplement han sofert diverses modificacions». Finalment, ressalten que, «amb les adequacions necessàries», és possible que les persones amb altres capacitats intel·lectuals en procés d’envelliment es puguin beneficiar dels «mateixos recursos que la població en general»- incloent-hi les noves tecnologies– i reivindiquen «la necessitat de continuar realitzant accions de manera transversal».

El projecte «VIDA» fou seleccionat a les Convocatòries Socials 2020 de la Fundació “la Caixa” de Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia i el seu objectiu és afavorir un procés d’envelliment actiu i saludable de les persones majors amb discapacitat intel·lectual, així com, també, dels seus familiars. Els beneficiaris directes (96) són totes aquelles persones majors de 45 anys amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament ateses al Centre de Dia i al Servei Ocupacional de Mater. Les accions del programa són dutes a terme i supervisades per un equip multidisciplinari baix els principis d’individualització, suport, normalització i inclusió.

Skip to content