Procés d’escolarització al CEE Mater

Dilluns 8 de maig comença el període
per sol·licitar plaça a les escoles,
tant pels infants de 3 anys
com pels que volen un canvi de centre.
En ambdós casos
s’ha de seguir el calendari
del procés d’admissió
.

El calendari del procés d’admissió
marca les dates de les diferents fases
per cadascun dels nivells educatius.

En el cas d’Educació Infantil, Primària,
Educació Especial i ESO
el calendari és el següent:

Del 8 al 19 de maig: presentació de sol·licituds

La sol·licitud per alumne és única.
S’ha de presentar una sol·licitud per alumne
i s’ha de lliurar en el centre triat en primera opció.
La sol·licitud es pot iniciar de manera telemàtica
i de manera presencial.

6 de juny: puntuació provisional

El 6 de juny publicarem les puntuacions provisionals
de l’alumnat que hagi triat la nostra escola
com a primera opció,
és a dir, el CCEE Mater.

La puntuació provisional
només és una dada orientativa
que serveix per comprovar
que tota la documentació aportada
s’ha baremat correctament.

La puntuació provisional
no dona informació
sobre l’obtenció de la plaça.

Del 7 al 9 de juny: reclamacions

Si no estàs d’acord amb la teva puntuació provisional
tens dos dies per reclamar el resultat.

21 de juny: llistes definitives

El dimecres 21 de juny publicarem les llistes definitives.
Aquí les famílies podran veure
si han obtingut plaça en el centre escollit com a primera opció.

L’alumne que no hagi obtingut plaça
en cap dels centres triats
tendrà una cita telefònica
on se li oferirà una plaça a un altre centre
(apareix com a “no reservat”
al llistat definitiu juntament amb el dia i l’hora de la cita).

Del 23 al 30 de juny: matriculació

Divendres 23 de juny
s’obre el període de matriculació.
Podràs formarlitzar la matrícula
en el centre on hagis obtingut la plaça.
En cas contrari, es perd la plaça.

TAVAIL, l’opció per a joves de l’Escola Mater

TAVAIL és el nom que rep el programa
adreçat al jovent de 16 a 21 anys
que busca treballar l’autonomia personal
i la transició cap a la vida adulta
fent especial èmfasi en la preparació laboral.

Així, en el cas de Mater,
oferim aquest programa especialitzat en Cuina
a les nostres seus de Palma i Sineu.

Enguany, per donar a conèixer aquest recurs
als futurs alumnes o famílies interessades
hem preparat aquest vídeo.

Skip to content