Nuevas Tecnologías, programa de Educación

Noves tecnologies: oferim les ajudes necessàries perquè tot l’alumnat les utilitzi

S’aplica en tots els nivells educatius amb l’objectiu de possibilitar l’accés als recursos informàtics a tot l’alumnat. Així, es reforça la comunicació i els aprenentatges escolars a través de programes adaptats a les capacitats de cada persona. A més, comptem amb les ajudes tècniques necessàries per a garantir l’accessibilitat dels alumnes i alumnes amb mobilitat reduïda.

Skip to content