Una de las sesiones de informática

41 persones participen al servei de Promoció de l’Autonomia en 2021

Promoció de l’Autonomia és un servei
que es va posar en marxa en 2018 a Mater
per a millorar l’autonomia personal
de les persones amb discapacitat intel·lectual

en edat laboral,
és a dir, amb més de 16 anys.

Es tracta d’un servei transversal
format per 9 programes diferents.
Les persones interessades han participat
per iniciativa pròpia,
a petició de les seves famílies
o per recomanació dels seus referents de Mater.

En 2021 han participat un total de 41 persones,
20 homes i 21 dones

amb edats compreses entre els
21 anys la persona més jove
i 66 anys la persona més major.
La mitjana d’edat
de totes les persones participants
se situa en els 31 anys.

El servei de Promoció de l’Autonomia
es caracteritza per una atenció individualitzada
i un pla d’acció personal
.
Això significa que no totes les persones
han participat en els 9 programes,
sinó que es trien els més adequats.

Aquí presentam un resum
amb el nombre de participants
en cadascun dels programes:

Programa d’activitats de la vida diària

Aquest programa és global,
es treballa en molts moments diferents
i han participat les 41 persones.

Aquest és un dels recursos creats per millorar l’autonomia i la mobilitat de les persones participants.

Programa d’activitats en autodirecció

Aquí l’objectiu és empoderar a les persones i les seves famílies
perquè defensin els seus drets
i prenguin les seves pròpies decisions.

Aquest també és un programa transversal
del qual s’han beneficiat les 41 persones.

Un dels tallers organitzats per a empoderar a les persones participants fou el de drets i deures en l’entorn laboral.

Alfabetització informàtica i ús de les TICS

Tallers i formacions en grups reduïts
o sessions individuals
perquè les persones aprenguin o millorin
l’ús de les noves tecnologies.

Totes les persones participants
han rebut formació
en noves tecnologies.

Les sessions d’informàtica sempre tenen èxit

Activitats de prevenció i atenció a la salut

En aquest programa han participat 9 persones:
3 homes i 6 dones,
que han participat en activitats d’aprenentatge i prevenció
sobre la salut.

Atenció psicològica

Aquest programa té com a objectiu
vetllar per el benestar psicològic i mental dels i les participants.

En 2021 s’ha beneficiat 1 persona,
que ha rebut tractament psicològic
al llarg de l’any
mitjançant sessions cada quinze dies
o cada mes.

Atenció personal i social

El conjunt d’activitats es dirigeixen
a protegir els drets de la persona 
i prevenir possibles situacions de vulnerabilitat
i d’exclusió social.

Han participat un total de 10 persones:
7 dones i 3 homes

Activitats socials i comunicació

En aquest programa s’han treballat
les habilitats socials i comunicatives
que permeten ampliar les relacions socials.

En molts casos es treballa de manera global i transversal
des de diferents àrees i programes,
encara que, a més, es va dur a terme un taller específic
sobre l’assertivitat

que va tenir molt d’èxit entre les persones assistents.

Vida en comunitat

La pandèmia ens ha obligat
a pausar aquest programa,
que a poc a poc volem reprendre
perquè puguin participar les 41 persones.

Atenció especialitzada a les famílies

El programa atén les famílies que així ho desitgen
per a formar-les, assessorar-les 
i fer-les partícips en la promoció de l’autonomia
dels seus familiars.

Aquest programa ha estat utilitzat
per les famílies de 10 persones
:
7 dones i 3 homes.

Un servei molt ben valorat

La valoració que realitzen les persones participants
del servei de Promoció de l’Autonomia de Mater
és molt positiva.
Totes les persones esperen poder seguir
amb els seus programes

durant els pròxims mesos.

El servei de Promoció de l’Autonomia
és possible gràcies a la col·laboració de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

Skip to content