Laura Pérez, Vicenç Ferretjans y Lorena Cuenca forman el departamento de Psicología de Servicios Diurnos

Així és el treball del departament de Psicologia de Serveis Diürns a Mater

Laura Pérez, Vicenç Ferretjans i Lorena Cuenca formen el departament de Psicologia de serveis diürns de Mater, que porta un temps treballant des d’un nou enfocament amb l’objectiu d’establir les bases necessàries sobre les quals se sustenten les actuacions que duen a terme amb les persones ateses, independentment del servei al qual pertanyen.

En aquest sentit, el psicòleg i psicòlogues de Serveis Diürns treballen, de manera coordinada, en una mateixa línia quant a actuacions de caràcter proactiu encaminades a tenir en compte a la persona, les seves preferències i, fonamentalment, la seva dignitat.

“Creiem que les actuacions han de ser en tot moment preventives, abans que es produeixin les conductes, i no reactives, quan aquestes ja s’han convertit en un problema”, expliquen des del departament. També destaquen la importància d’avaluar la realitat d’aquestes conductes per veure si aquestes es corresponen en realitat amb un problema o es tracta tan sols d’un desajustament produït pel mateix ambient.

En aquest sentit, el departament de Psicologia aposta per un pla de suport conductual positiu per a cada persona que el necessiti, elaborat amb la col·laboració de tot el personal implicat i sempre respectant els principis de comprensió de la persona, els seus valors, preferències, desitjos i dignitat.

Les actuacions del departament es troben totalment alineades amb els principis de la Planificació Centrada en la Persona (PCP), l’enfocament majoritari en l’actualitat en el suport a persones amb diferents discapacitats i que té com a punt de partida el reconeixement de la dignitat de cada persona, independentment de les condicions que acompanyin la seva vida.

Ves al contingut