Alumnat de Dret de la UIB assessorarà les persones usuàries de Mater

Els/les alumnes dels estudis de Dret de la Universitat de les Illes Balears que facin pràctiques acadèmiques externes curriculars a través del programa de la Clínica Jurídica de la Facultat de Dret podran assessorar els/les usuaris/àries de Mater i les seves famílies. Ho podran fer en aspectes relacionats amb temes jurídics vinculats amb la situació de discapacitat sobre la qual treballa l’entitat i en els distints serveis de què disposa.

A la vegada que gaudeixen de formació pràctica supervisada pels tutors/es professionals de l’organització, els/les alumnes de Dret de la UIB podran fer acompanyaments, assessoraments i formacions a les persones usuàries i a les seves famílies sobre els diferents processos jurídics i administratius relacionats amb l’Atenció Primerenca, el Centre de Dia, l’Habitatge, el servei Ocupacional, l’Educació Especial o la Fundació Tutelar.

El conveni entre la Universitat de les Illes Balears i Mater l’han signat el dilluns, 3 de juliol, la vicerectora d’Estudiants, la doctora Carmen Touza, i la senyora Bàrbara Mestre, en representació de l’entitat. També hi ha estat la directora de la Clínica Jurídica de la Facultat de Dret, la doctora Margalida Capellà.

Clínica Jurídica

La Clínica Jurídica de la UIB és un espai de formació teòrica i pràctica on es presta un servei a la comunitat. S’hi treballen casos vius en els quals tant l’estudiant com el tutor/a professional, que és un jurista, s’hi involucren personalment. Coneixen la tasca de l’entitat col·laboradora i el context social i, de vegades, personal de cada cas.

L’estudiant treballa casos reals, en curs o ja resolts; fa entrevistes, interactua amb altres parts del procés i treballa dins l’equip de l’entitat col·laboradora. Com en la metodologia aplicable a la realització de pràctiques, en general, «saprèn fent», però, a més, s’aprenen valors i experiències que no sempre es trobaran en la majoria d’àmbits professionals per als quals es prepara l’estudiant a la universitat. Es basa en l’educació jurídica clínica, un model de formació en el Dret basat en la connexió amb la realitat social i jurídica que té una gran implantació acadèmica i social, especialment, en països de l’àmbit anglosaxó i que, a Espanya, es va començar a implantar en la primera dècada dels 2000. Actualment, les clíniques jurídiques a Espanya es coordinen dins la Red Española de Clínicas Jurídicas, a la qual pertany i hi participa la Clínica Jurídica de la UIB.

Amb la Clínica Jurídica de la UIB es pretén que els/les estudiants dels cursos superiors de Dret accedeixin a la pràctica de manera que, al mateix temps que amplien els coneixements teòrics, adquireixen les competències professionals necessàries per a la pràctica jurídica, i reben una sensibilització directa envers col·lectius discriminats o vulnerables, que difícilment obliden i que probablement no trobin en la seva carrera professional. Mitjançant aquest programa, es desenvolupa també la tasca de conscienciació i de responsabilitat social que pertoca a la Universitat; s’impliquen en els problemes que viu la nostra societat i, en particular, les persones en risc d’exclusió social.

Skip to content