Compromís amb la innovació

Atenció especialitzada i basada en evidències científiques. Aquesta és la premisa amb la que treballen al SEDIAP Mater. Per aquest motiu, l’equip d’Atenció Primerenca participa en diferents iniciatives de caire científic i formatiu. Alguns exemples realitzats l’any 2021 són:

  • Participació en un estudi de la UIB que analitza la satisfacció de les famílies usuàries dels serveis d’atenció primerenca.
  • Impartició del mòdul «El Diagnòstic a l’Atenció Primerenca» al títol propi de postgrau de la UIB «Atenció Primerenca: Detecció, Diagnòstic i Tractament en l’Infant de 0 a 6 anys» on Elisa Alvarado -coordinadora del servei i Treballadora Social- i Montse Maynegra -psicòloga- foren les formadores.
  • Col·laboració en la Jornada fisioterapèutica de diversitat funcional, organitzada pel Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears, amb la conferència «De la discapacitat a la diversitat funcional. Transició i marc teòric legal actual» impartida per la fisioterapeuta especialitzada en pediatria de SEDIAP Mater Elvira Ripoll.
  • Participació en el «Diagnòstic participatiu de Camp Redó», impulsat pel Servei d’Intervenció Comunitària de l’Ajuntament de Palma

Skip to content