El SEDIAP Mater organitzà 6 tallers formatius dirigits a les famílies al 2021

Un dels objectius principals del servei d’Atenció Primerenca és formar i empoderar les famílies dels infants que atenen.
Per aquest motiu, cada any organitzen cursos i xerrades de diferents temàtiques. Al 2021 es van executar un total de 6 accions que suposaren un total de 14 hores de formació.

Aprendre a cuidar-nos per a cuidar

Taller organitzat els dies 15 i 22 d’abril mitjançant la plataforma Zoom i impartit per Juana Maria Ribas i Sara Mesa, psicòlogues del COPIB.

Es desenvoluparen dos tallers d’una hora i mitja cadascun amb una dinàmica activa-participativa, amb exercicis pràctics perquè cada persona pogués aprendre a gestionar estratègies d’autocura en el seu dia a dia.
Entre les dues sessions, les famílies tingueren l’oportunitat de practicar les tècniques apreses per tal de resoldre dubtes en la següent sessió.

Dormir en la primera infància

El 29 d’abril Elisa Mateu i Kika Villalonga, psicòlogues del SEDIAP Mater, van oferir un taller de dues hores de duració en què van tractar els següents temes:

 • Perquè és important que els infants dormin bé?
 • Causes i conseqüències d’un mal hàbit a l’hora de descansar
 • Pautes per a una bona higiene al dormir
 • Edat i hores de son
 • Precs i preguntes

Higiene bucal infantil

L’oenegé Dentistas Sobre Ruedas oferí un taller online de dues hores de duració el passat 5 de maig on van explicar la importància de la higiene bucal en els infants, estratègies per a l’ús adequat dels instruments d’higiene buca i orientació sobre els recursos odontològics existents.

El grau de discapacitat

Gema Amengual i Pilar Terrades, psicòloga i trebaldora social de Servei de Valoració d’Atenció Primerenca (SVAP) respectivament, impartiren un taller a les famílies interessadesen conèixer tot allò relacionat amb el grau de discapacitat dels infants. El taller, de dues hores de duració, es celebrà el 13 de maig de 2021 en modalitat online i els continguts tractats foren:

 • Què s’entén per discapacitat?
 • Funcions del SVAP i Centre Base en l’Atenció a Persones
 • Valoració i reconeixement del grau de discapacitat
 • Drets de les persones amb diversitat funcional i/o necessitats especials
 • Avantatges i prestacions
 • Precs i preguntes

Flexibilitat cognitiva en TEA

El 27 de maig, Teresa Amador i Laura Cuevas -psicòlogues del SEDIAP Mater- van oferir una formació sobre el concepte de la flexibilitat cognitiva en infants amb Transtorn del Espectre Autista que incloure els següents continguts:

 • Explicació i contextualització del Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)
 • Signes d’alarma TEA
 • Flexibilitat cognitiva
 • Suports visuals: què són i la seva importància
 • Com actuar davant mostres d’inflexibilitat cognitiva
 • Resolució de dubtes i preguntes

Alimentació infantil

La logopeda Marian Perales i la terapeuta ocupacional Victora Mulet, ambdues de SEDIAP Mater, van impartir una formació sobre alimentació en la primera infància amb els següents continguts

 • Desenvolupament de l’alimentació
 • Què és l’alimentació complementària? Tradicional vs. BLW
 • Possibles dificultats que poden sorgir en l’alimentació
 • Estratègies per a millores les menjades
 • Recomanacions de llibres i guies

Gràcies a aquests 6 tallers les famílies del servei d’Atenció Primerenca compten han pogut ampliar els seus coneixements en temes cabdals en el dia a dia de l’educació dels seus infants.

Skip to content