El menjador de l'escola

CEE | Ajuts Individualitzats de Menjador

Consulta i descarrega el llistat provisional en relació amb els ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris de les Illes Balears durant el curs escolar 2020 – 2021 [Fes clic damunt d’aquesta frase per visualitzar el document].

Romanem a la vostra completa disposició per resoldre qualsevol dubte que us pugui sorgir.

Skip to content