Comença el procés d’escolarització per al curs 2022-2023

Avui 9 de maig comença el procés d’escolarització pel nou alumnat.
Les famílies interessades en matricular el seu infant a l’escola Mater
han de fer el següent:

 1. Omplir el formulari de sol·licitud. Des del 9 al 20 de maig.
  Aquest formulari es troba a la web del Servei d’Escolarització.
  A vegades la web d’Escolarització se satura i no es pot accedir.
  Des de la Conselleria recomanen intentar-ho en un altre moment.

  La sol·licitud es pot omplir de dues maneres:
  A) Tràmit autenticat. Es realitza amb Cl@ve o mitjançant el Gestib.
  Després, el centre educatiu triat en primer lloc podrà accedir a la informació del tràmit.
  B) Tràmit anònim. La sol·licitud s’ha d’omplir en línia per, després, imprimir-se i lliurar-se
  al centre educatiu triat en primer lloc juntament amb tota la documentació necessària.
 2. Una vegada feta la sol·licitud es pot lliurar tota la documentació a la recepció de Centre Mater,
  al carrer Francesc Julià, 54 de Palma, en horari de 9 a 15 hores.
  Aquests són els documents que es necessiten:
 • Sol·licitud de plaça emplenada i firmada.
 • Dictamen d’Escolarització.
 • Fotocòpia (o original) del DNI del/de l’alumne/a.
 • Fotocòpia (o original) del DNI del pare(s) i/o de la mare(s) o dels tutors legals.
 • Fotocòpia (o original) del Llibre de Família, inclosa la pàgina on consta l’alumne/a.
 • Fotocòpia (o original) del Llibre de Família Nombrosa, si n’és el cas.
 • Certificat d’empadronament de l’alumne/a.
 • Certificat de discapacitat de l’alumne/a.
 • Certificat de discapacitat del nucli de convivència, si n’és el cas.
 • Document acreditatiu d’acolliment familiar i/o de família monoparental, si n’és el cas.
 • Declaració jurada, en aquells casos en els quals la sol·licitud consti d’una única firma i no s’hagi justificat la pàtria potestat exclusiva (al Centre d’Educació Especial de Mater es compta amb un model).

El termini per lliurar aquesta documentació finalitza el 20 de maig.
Si tens qualque dubte pots contactar amb Rosi Estela, secretària de l’escola,
telefonant al 971 274 959 o enviant un correu a secretaria@orgmater.org.

El procés d’escolarització segueix de la següent manera:

7 de junyPublicació de la puntuació provisional.
Podràs revisar el teu cas i comprovar si la puntuació és correcta.
Del 8 al 10 de junyReclamacions.
Si penses que la puntuació no és correcta contacta amb el centre educatiu.
22 de junyPublicació de les llistes definitives
Del 24 al 30 de junyProcés de matriculació.
Si no es formalitza la matrícula es pot perdre la plaça reservada.
Skip to content