Continua la expectació per al Projecte de l’Hotel social d’interior d’Ariany

Com veis el projecte d’Ariany continua creant expectació. Pensam que pot ser un projecte emblemàtic per als esforços que  l’Organització Mater està fent de cara a la inserció laboral. Molta gent s’està interessant i donant suport a aquest projecte. A veure si entre tots feim que arribi a bon port.

 Article publicat al Diari de Mallorca (27-10-10)

Skip to content