El servei d’inserció laboral de Mater creix gràcies a la seva consolidació en la Part Forana

L’Organització Mater va prestar el seu servei d’Inserció Laboral a un total de 72 persones en 2017, de les quals 25 han aconseguit una ocupació en empreses ordinàries

Mater Misericordiae va atendre 145 persones en edat laboral, de les quals 72 van complir amb els requisits necessaris per a formar part del servei que els brinda assessorament, formació, orientació i suport per a aconseguir una ocupació.

Des de finals de 2016 Mater presta els seus serveis d’inserció laboral també a Sineu –a més de Palma i Inca-, per la qual cosa el nombre de persones ateses en la Part Forana ha crescut considerablement.

El 35% de les persones que formen part del servei han aconseguit una ocupació en 2017, i d’aquestes, un 25% ho han fet amb contracte indefinit. Una altra dada que val la pena destacar és el tipus de jornada per la qual són contractades aquestes persones: el 73% dels contractes signats corresponen a jornades parcials.

Aquestes dades posen de manifest que cada vegada hi ha més empreses que aposten per les persones amb discapacitat intel·lectual en les seves plantilles, ara bé, el pròxim repte és treballar per a aconseguir la seva estabilitat, tant pel que fa al tipus de contracte com a la durada de la jornada, aspectes crucials per a aconseguir l’autonomia del col·lectiu.

El servei d’Inserció Laboral de Mater funciona gràcies al programa PIO, gestionat pel SOIB i finançat pel Fons Social Europeu; i pel programa Més Ocupació, cofinançat per la Fundació Bancària La Caixa i el Fons Social Europeu.

Skip to content