Eleccions al Consell Escolar

Eleccions al Consell Escolar de CEE Mater

En tots els centres educatius existeixen els Consells Escolars,
que són els òrgans de Govern dels centres que supervisen i participen en la seva organització.
En el nostre Centre el Consell Escolar està format per:

  • El Director Pedagògic
  • 3 representants de la titularitat
  • 4 representants de famílies (entre ells un component de l’Associació de Famílies)
  • 4 representants del personal docent
  • 1 representant del personal no docent
  • 2 estudiants
  • 1 representant de l’Ajuntament

La funció principal del consell escolar és participar en els temes importants per al funcionament de l’escola. Alguns exemples són:

– El projecte educatiu
– La programació general
– La gestió econòmica
– La resolució dels conflictes
– Les activitats extraescolars
– L’horari lectiu

Ha arribat el moment de renovar parcialment els components del Consell Escolar.
Ja ens tocava el curs passat però per mor del COVID
la Conselleria va posposar la convocatòria.
Cada sector (famílies, professors i no docents) renova cada 2 anys la meitat d’ells.

El calendari proposat des de Conselleria i adaptat i aprovat per la Junta Electoral és:

Del 6 al 22 d’Octubre 2021Exposició Censos Electorals Provisionals en Recepció Col·legi.
Inici de reclamacions.
Inici de presentació candidatures Famílies/personal no docent
14/10/2021Sorteig Junta Electoral
19/10/2021 9:30 hConstitució de la Junta Electoral
19/10/2021Informació a la Comunitat Educativa
Inici presentació candidatures. Per escrit i en recepció.
Exposició Censos i inicio reclamació Censos. Custodiats en recepció.
21/10/2021Fi període reclamacions als Censos Electorals
22/10/2021Publicació Censos definitius
26/10/2021Últim dia per a presentar candidatures Famílies/personal no docent
08/11/2021 9:30 hEn reunió Junta Electoral: Sorteig Membres mesa electoral
08/11/2021Publicació resultats meses electorals
10/11/2021Publicació de les candidatures.
23/11/2021VOTACIONS
Famílies i personal no docent
De 9 a 15:30 h en la recepció de l’escola
Personal docent
14:00 h. Claustre per a votacions professorat.
26/11/2021Reunió de la Junta Electoral per la proclamació dels candidats electes.
Convocatòria del Nou Consell Escolar
10/12/2021Constitució del nou Consell Escolar
Ves al contingut