Enriquidora «Jornada de Directors/es i Coordinadors/es» a Mater Sineu

Celebrada a la seu de l’organització

al municipi de Sineu,

la trobada,

que comptà amb exposicions,

col·loquis

i diverses dinàmiques,

s’erigí en

una oportunitat fantàstica per

establir sinergies,

detectar punts de millora

i, sobretot,

enfortir els lligams de l’equip.

Continuam treballant per

la qualitat de vida de

les persones amb diversitat funcional,

tot promovent

l’assoliment d’una vida

tan plena i autònoma

com sigui possible,

des del respecte a

la seva dignitat,

intimitat

i dret a ser diferent.

Som Mater.

Skip to content