Una alumna participa en una actividad multisensorial

Estimulació multisensorial per a promoure el desenvolupament i l’autonomia

El programa d’Estimulació Basal és l’estimulació multisensorial per a promoure el desenvolupament integral dels alumnes amb diversitat funcional. Aquest programa es realitza a partir de les activitats i experiències que tenen lloc en l’àmbit escolar, contribuint al benestar del nostre alumnat. Amb aquest programa es fa funcional qualsevol possibilitat de moviment o expressió personal que tingui l’alumne/a participant.

Així mateix, l’ús d’ajudes tècniques d’una forma creativa permet al nostre alumnat augmentar la seva autonomia creant un context diferent a les rutines diàries promovent valors com les relacions i el treball en equip.

Skip to content