Famílies, professionals i persones usuàries participen juntes en formacions destinades a ajudar en el procés d’envellir

El procés d’envellir comporta molts de canvis en qualsevol persona
però especialment en les persones que necessiten dels suports dels seus familiars
perquè es produeix un efecte de doble dependència:
envelleix la persona amb discapacitat
i alhora envelleix la persona cuidadora,
les dues necessitaran més suport.

A Mater abordam aquests canvis
gràcies al Projecte VIDA,
un programa amb el qual treballam des de diferents àrees:

 • La salut mental i les capacitats cognitives es treballen des de l’àrea de Psicologia.
 • La salut física es treballa des de Fisioteràpia
 • També abordam els canvis que comporta envellir des de l’àrea social i familiar.

Des de l’àrea social i familiar s’ha volgut ajudar en el procés d’envelliment
mitjançant 3 accions formatives en les quals han participat:

 • Persones usuàries
 • Els seus familiars
 • Personal d’atenció directa dels serveis diürns de Mater

El que es pretén amb aquestes formacions és:

• Desenvolupar una nova manera de fer, més flexible,
adaptada als canvis que estam vivint.
• Treballar en equip de manera col·laborativa.

Alguns dels temes que s’han tractat en aquests cursos són:

 • Els drets
 • Els projectes de vida
 • La solitud i l’aïllament
 • Els nous rols: assistent personal, suports naturals, traductor vital…
 • El dol i les pèrdues

En total han participat 93 persones en les 3 formacions,
entre professionals, persones usuàries i familiars.

Cada curs o formació ha tingut una durada total de 15 hores
i s’ha dut a terme en diferents sessions.

Les famílies assistents a aquests cursos
han valorat molt positivament poder escoltar i conèixer altres experiències.
També agraeixen la proximitat i la implicació
dels i les professionals.

Aina María és una de les mares que ha participat
en les diferents formacions
i en aquest vídeo comparteix amb la treballadora social Magdalena Rosselló
les seves impressions:

Des de l’àrea social i familiar també s’han realitzat altres accions
que formen part del Projecte VIDA
i que tenen en l’objectiu d’ajudar a les persones
en el procés d’envelliment.

Durant l’any 2021 s’han realitzat 237 accions de
valoració, orientació i assessorament a familiars
de les persones de més edat de Mater.
L’objectiu d’aquestes valoracions és mostrar
quins són els recursos comunitaris
amb els quals pot comptar cada persona i la seva família.

La pandèmia no ho ha posat gens fàcil.
Per això, s’han creat espais d’escolta activa i
s’ha donat suport i empoderat a les famílies i persones usuàries
perquè el procés d’envelliment els resulti més suportable
malgrat la realitat en la qual vivim
(restriccions, mesures sanitàries, normatives que canvien ràpidament, etc.).

El projecte VIDA és possible gràcies a
la confiança dipositada per Fundació “la Caixa”,
ja que va ser un dels seleccionats en les Convocatòries Socials 2020 de l’entitat bancària.

Skip to content