Formació interna en Llengua de Signes per una comunicació més accessible

La formació interna guanya protagonisme a Mater,
especialment la que imparteixen professionals de l’entitat,
que comparteixen els seus coneixements amb els companys i companyes.

Fa pocs dies ho vam poder comprovar
amb les sessions formatives
que Ainoa López oferí a professionals de Residència
en comunicació bimodal
.

En aquesta ocasió també es tracta
de millorar la comunicació entre les persones:
Daniel Illanes i Cati Jordà, professionals del Servei Ocupacional,
han iniciat una formació dirigida al personal de Transport en Llengua de Signes.

L’objectiu d’aquesta sessió és afavorir la relació
entre els professionals de Transport
i les persones usuàries del servei
que es comuniquen en Llengua de Signes.
En aquest cas, concretament,
es tracta d’una usuària de l’Ocupacional
que també va estar present en la formació
per donar suport als dos referents.

Les persones del servei de Transport
estan demostrant un gran compromís i motivació
amb les formacions rebudes
en els darrers mesos
,
que els permeten obtenir les eines
per oferir un servei de qualitat
i els suports més adients
segons cada cas.

Skip to content