Imagen del proyecto Más Empleo

Fundació “la Caixa” i Mater continuen promovent la inserció sociolaboral de persones amb altres capacitats a través de «Més Feina»

Un any més, la Fundació “la Caixa” Mater, mitjançant el servei d’Inserció Laboral de l’organització, fomentaran la inserció al mercat laboral de persones en risc i/o situació d’exclusió social de la Part Forana de Mallorca gràcies al projecte «HORITZÓ»; el qual forma part de la convocatòria de «Més Feina» de la Fundació “la Caixa”.

«Més Feina» promou la inclusió i lluita contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació. Designada Organisme Intermedi del Fons Social Europeu, Fundació “la Caixa”- en l’àmbit del Programa Operatiu d’Inclusió Social i de l’Economia Social- ha seleccionat aquells projectes que implementen mesures que afavoreixen la inclusió activa de persones en risc i/o situació d’exclusió social a través d’itineraris integrals d’inserció sociolaboral.

Així, els objectius de «Més Feina» són:

 • Generar creixement i llocs de treball.
 • Donar oportunitats a gent en situació de vulnerabilitat.
 • En definitiva, el benestar i la prosperitat de la ciutadania.

Per la seva part, el projecte «HORITZÓ» de Mater va dirigit a persones majors de 16 anys amb altres capacitats intel·lectuals i inclou:

 • Itineraris individualitzats d’acompanyament als/a les usuaris/àries durant el procés d’inserció sociolaboral.
 • Formació per millorar la seva ocupabilitat.
 • Intermediació laboral i prospecció.
 • Orientació laboral, recerca de feina i coneixement del mercat laboral.
 • Suport en l’ocupació. Acompanyament estret, tant a la persona com a l’empresa.

D’aquesta manera funciona el servei d’Inserció Laboral de Mater:

 1. Entrevista en profunditat. El primer pas és conèixer la persona usuària per saber quines són les seves motivacions i aspiracions professionals. Aquesta entrevista també serveix per definir les habilitats, capacitats i aptituds per tal de desenvolupar un itinerari laboral personalitzat.
 2. Cerca d’ofertes de treball. Quan es coneix a la persona usuària, es defineixen quins són els llocs de treball més adients i comença la recerca d’ofertes de treball. Se’ls ensenya diferents recursos per potenciar la seva autonomia en la recerca de feina, sempre atents/es a les possibles ofertes fraudulentes.
 3. Formació. Amb l’objectiu de treballar les habilitats necessàries per accedir al món laboral, s’organitzen tallers, capacitacions i accions formatives.
 4. El procés de selecció. Ha arribat el moment de l’entrevista! Es prepara la trobada amb la persona usuària i se l’acompanya durant tot el procés de selecció, participant com a intermediaris/àries si és necessari. També s’està al seu costat el dia de la signatura del contracte per resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir.
 5. Treball amb suport. Els començaments mai són fàcils; per això, els/les nostres professionals acompanyen a les persones usuàries durant els primers dies, i fins que sigui necessari, per garantir una adaptació exitosa. Així, reben suport sobre com desenvolupar la seva tasca, com relacionar-se amb els/es companys/es o com arribar al lloc de treball.
Skip to content