Habitatge Supervisat

Mater té una àmplia xarxa d’habitatges supervisats amb els avantatges d’una llar i el suport de tots els recursos de l’organització. Es tracta de tot un seguit de llars d’ambient familiar on conviuen persones amb altres capacitats amb el suport d’un/a monitor/a. Es fomenta l’autonomia, l’autoestima i la vida independent mitjançant l’aprenentatge d’habilitats de la vida diària. El Servei d’Habitatge Supervisat està format per professionals de diferents àmbits com el treball social o l’atenció sociosanitària.


Coordinadora del servei
:
Isabel García.

Contacte: 971 27 49 59.

Skip to content