Jornada de germanor entre Mater i CSFA Manacor

Una quarantena d’alumnes del Col·legi Sant Francesc d’Assís (CSFA) de Manacor
va participar en diferents activitats de l’escola i del centre ocupacional de Mater.
L’activitat sorgí a partir d’unes xerrades impartides per la responsable d’Oci i Voluntariat,
Margalida Riutort,
al mateix centre.
Allà, na Margalida explicà als assistents
en què consisteix Mater
i les activitats i projectes que tenim en marxa.
D’aquesta xerrada
sorgí l’oportunitat d’organitzar una jornada
d’activitats conjuntes
perquè… No hi ha millor forma de conèixer Mater
que viure Mater!

L’alumnat es va organitzar en diferents grups
i, rotant, van poder participar en:

  • Sessions d’Educació Física amb l’alumnat d’Infantil.
  • Jocs recreatius amb l’alumnat de Tercer Cicle.
  • Restauració de mobles al centre ocupacional.
  • Taller de llana al centre ocupacional.

El matí va passar molt ràpidament
i la jornada serví per establir nous vincles
entre totes les persones participants.

CSFA Manacor és un dels centres
que forma part de la congregació
de les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia,
igual que Mater.
Amb activitats com aquesta fem germanor
entre les diferents obres de la Congregació
i donam vida al lema d’aquest curs escolar:
«Iguals i diferents».

Skip to content