Fotograma de 'La Caja de mi Vida'

“La Caixa de la meva Vida”, art per entendre el procés d’envelliment

L’envelliment de la població amb diversitat funcional
representa un repte per als qui s’encarreguen d’atendre aquest col·lectiu.

Coneixes la doble dependència?
Es dona quan les persones que cuiden de
altres persones dependents envelleixen.
Així doncs, tothom envelleix:
la persona que cuida
i la persona cuidada.
I envellir, suposa, amb el pas del temps
tornar-se més dependent.
Així que totes les persones ens tornem
més dependents
i es dona la ‘doble dependència’.

A Mater hem treballat aquest procés
des d’àrees molt diferents
i amb activitats molt diverses,
totes elles emmarcades en el Projecte VIDA.

Una de les activitats realitzades ha estat
el taller “La Caixa de La meva Vida”.
Gràcies a aquesta iniciativa les persones participants
plasmen de manera artística i visual
els moments i processos més destacats de la seva vida.

Ser conscients del procés vital d’un mateix
ens ajuda a entendre el pas del temps
i el procés d’envelliment
i això és el que hem tractat
amb el taller “La Caixa de La meva Vida”.

En aquest bonic vídeo els i les protagonistes
ens parlen de com han confeccionat
les caixes de les seves vides.

T’animes amb la teva?

El projecte «VIDA» va ser seleccionat en les Convocatòries Socials 2020
de la Fundació “la Caixa” de ‘Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia’.

Ves al contingut