Les festes d’aniversari, activitat estrella de Vull Ser Autònom

Vull Ser Autònom és el programa d’activitats d’oci per a adults amb l’objectiu de fomentar la seva autonomia en la vida diària. Gràcies a aquest programa més d’una vintena de nois i noies participa activament d’activitats d’oci i temps lliure. 

Des del servei també se’ls anima a organitzar les seves pròpies activitats i convidar a amics i amigues. Hi ha alguna cosa que mai falla: les festes d’aniversaris. Amb l’ajuda de les persones de suport de Vull Ser Autònom els i les participants organitzen les seves festes d’aniversaris amb l’antelació suficient i són guiats en tot el procés: elecció del restaurant, redacció de la invitació, recompte d’assistents, etcètera.  D’una manera sana i natural es practiquen les matemàtiques (preu, recompte d’assistents), la geografia local (elecció del restaurant), l’ús de noves tecnologies de la comunicació i altres habilitats socials com la puntualitat o l’empatia. Per molts aniversaris més!

Skip to content