Un alumno experimenta en el aula de los sentidos de Mater

L’Espai dels Sentits, una aula per a somiar despert

Mater disposa d’una sala equipada amb tecnologia capdavantera per a poder treballar i estimular tots i cadascun dels sentits. L’aula multisensorial permet treballar les capacitats bàsiques de la persona: les sensacions, la percepció i la integració sensorial, en un entorn amb estímuls controlats i així, afavorir diversos aprenentatges, entrenant el veure, sentir, tocar, sentir i experimentar amb el propi cos.

Skip to content