Mater atengué l’any 2020 un 10% més de persones amb altres capacitats respecte del 2019

Mater continua sent, després de cinquanta-sis anys de dilatada trajectòria, una de les entitats de referència dintre del Tercer Sector. Així ho evidencien les xifres que recull la «Memòria Social 2020», la qual exposa que l’organització va atendre un total de 1.439 persones durant el passat 2020. Una dada que suposa un increment de quasi el 10% si es compara amb el nombre d’usuaris i usuàries de l’any 2019 (1.309) i un destacable 56,6% si es fa el mateix amb el del 2018 (919).

En aquest sentit, la Memòria Social 2020 és, segons la presidenta del Consell d’Administració de MaterAlicia García, «la constatació definitiva de la clara vocació de servei de l’entitat i, per descomptat, dels seus/seves professionals». «Una vocació que creu en la persona, que la valora i aposta per ella i que l’acompanya al llarg del seu propi procés de desenvolupament», assevera García.

La Memòria Social explica, també, l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 a Mater. Des de l’adequació organitzativa a la «nova normalitat» fins a la teleassistència i l’atenció domiciliària, passant pels cribratges periòdics a les persones usuàries i treballadores d’alguns serveis, com ara el de Residència i el d’Habitatge. Així, per exemple, s’han creat 15 nous espais i s’ha dut a terme una adaptació dels ja existents (el que ha suposat una inversió de 9.749,18 euros), 94 grups bombolla i grups de convivència estable han estat constituïts i la despesa relativa a la compra de material a causa del coronavirus (EPI, gel hidroalcohòlic, termòmetres, etc.) ha ascendit a 99.491,56 euros. «Mater ha respost a la COVID-19 d’una forma implacable i amb entrega incansable», subratlla García.

Perfil de la persona usuària i treballadora de Mater

Per edat, el col·lectiu d’usuaris/àries més nombrós és el dels 22 – 45 anys (32,6%), seguit de molt de prop pel de 0 – 6 anys (32,3%). El percentatge d’homes (60,7%) destaca per damunt del de dones (39,3%) i el 35,3% de les persones ateses presenten un grau de discapacitat major del 64%. A més, l’Índex de Satisfacció General dels usuaris/àries i de les seves respectives famílies és de 4.05/5 d’acord amb els resultats de la darrera enquesta realitzada sobre aquesta matèria.

Per altra banda, els serveis que tenen un major nombre de persones usuàries són: Atenció Primerenca (505), Servei Ocupacional (207) i el Centre d’Educació Especial (183). Mater, que compta amb importants concerts amb el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca, ha augmentat les places finançades amb recursos propis en relació amb l’any 2019, passant de 26 a 56.

Pel que fa a les persones treballadores de l’organització, el total se situà, el 2020, en 437, el que comporta una pujada del 5,3% respecte a l’any anterior (415). Les dones representen més del 73% de la plantilla, la qual gaudeix d’una alta estabilitat laboral: el 75,3% té un contracte de caràcter indefinit.

El Centre Especial d’Ocupació en xifres

Mater posa a disposició dels seus usuaris i usuàries en edat laboral llocs de treball protegits a través del Centre Especial d’Ocupació (CEO), que és una empresa de l’organització. L’any 2020, el nombre de treballadors/es del CEO fou 71, representant, les persones amb altres capacitats intel·lectuals, el 83% del personal i sent 27 els i les alumnes del projecte de Formació Dual que estudiaven a les seves instal·lacions.

Els esmentats llocs de feina són una oportunitat perquè les persones amb altres capacitats guanyin autonomia i aprenguin a desenvolupar-se en el mercat laboral. La sostenibilitat i el respecte al medi ambient són els eixos principals sobre els quals es vertebren les seves diferents línies de negoci: Mater Tourism; Producció Agrícola Ecològica; Brigades i Jardineria; Neteja i Bugaderia; Cuina, Càtering i Bar; i Reparació de Plàstics (PRS). 

D’aquesta manera, durant el passat exercici, es recol·lectaren 35 tones d’oliva a la finca agrícola de ses Oliveres, la qual cosa permetrà comercialitzar 4.100 litres d’oli d’oliva verge extra amb Denominació d’Origen Protegida ‘Oli de Mallorca’. És a dir, 8.000 llaunes de 500 ml. Altrament, les persones treballadores del Centre Especial d’Ocupació de Mater recullen 657.000 ous a l’any i serveixen uns 82.000 menús anualment.

Skip to content