Mater, aturada del recorregut «Les ciutats invisibles tenen corbes» del novè congrés de la Xarxa Espanyola de Política Social

Centre Mater fou

una de les aturades

del recorregut urbà

«Les ciutats invisibles

tenen corbes».

De la mà de

la «coach» narrativa

Martha Zeim,

els/les participants

reflexionaren aquí sobre

la fragilitat com a punt d’encontre,

l’amor i les cures.

El recorregut

formava part del

novè congrés de

la Xarxa Espanyola de Política Social:

«Crisis globals

i impactes locals:

tendències i respostes público-comunitàries

per a una transició eco-social».

El congrés

estava organitzat per

la Universitat de les Illes Balears

a través de l’Observatori Social de les Illes Balears

i el Grup d’Investigació

«Desigualtats, Gènere

i Polítiques Públiques».

De persones a persones:

gràcies per la visita!

Skip to content