Cartel informativo de Fundació "la Caixa"

Mater desenvolupa el projecte «VIDA» gràcies a les Convocatòries Socials 2020 de la Fundació “la Caixa”

El projecte «VIDA» ha estat seleccionat a les Convocatòries Socials 2020 de la Fundació “la Caixa” de Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia. L’esmentat projecte pretén fomentar l’autonomia i la vida independent, així com millorar la qualitat de vida dels/de les beneficiaris/àries i de les seves respectives famílies a través d’un programa multidisciplinari, marcat per un enfocament preventiu i transversal. D’aquesta manera, les intervencions es dirigeixen cap a un envelliment saludable.

El perfil dels/de les participants són usuaris/àries dels serveis de Centre de DiaOcupacional i Residència de Mater. Es tracta de persones majors de 45 anys en progressiu procés d’envelliment, que es troben en situació de vulnerabilitat social i/o presenten una discapacitat intel·lectual (o pluridiscapacitat) o del desenvolupament amb un grau de minusvalidesa, de, almenys, un 33%, reconegut per un organisme oficial.

El projecte «VIDA» té com a finalitat implementar una sèrie d’activitats dirigides a:

  • Avaluar i elaborar un diagnòstic preventiu de l’estat de salut psicosocial.
  • Incorporar un programa d’estimulació cognitiva, rehabilitació funcional, revisió de la salut i accions de foment de la vida independent, entre d’altres.
  • Promocionar el desenvolupament individual i l’autonomia personal en contextos vitals de la persona (familiar, d’habitatge, d’oci i temps lliure, entre d’altres).

La vellesa en les persones amb altres capacitats es caracteritza per un deteriorament de la qualitat de vida, associat, principalment, a la pèrdua d’autonomia per dur a terme les activitats de la vida diària. Es manifesta una segona discapacitat que suposa l’aparició o agreujament de la dependència. A més, cal sumar-li que els seus familiars envelleixen al costat d’ells/es. Sobrevé l’angoixa del futur i la seva protecció, la desorientació i la insuficiència en les prestacions socials o la seguretat jurídica.

Mater atenem de forma integral a persones amb altres capacitats intel·lectuals, fent front als diferents desafiaments que es presenten en la seva vida diària, des del naixement i durant tota la seva trajectòria vital, i procurant serveis de qualitat.

Ves al contingut