Mater es compromet a impulsar la formació de qualitat al Pla de Mallorca

Avui matí les diferents entitats que formen part de la Taula de Formació, Ocupació i Empresa han signat, a la seu de la Mancomunitat Pla de Mallorca, el Protocol General d’Actuacions per a l’Impuls de la Formació. La taula neix com un instrument de participació i es constitueix com a plataforma de treball i reflexió. Existeix la voluntat de fer feina de manera coordinada per multiplicar l’impacte de les actuacions, evitar solapaments i duplicitats en l’oferta, optimitzar els recursos existents, crear sinergies entre les parts i generar al Pla de Mallorca una oferta formativa de qualitat.

A través del protocol s’acorda:

  • Generar al Pla de Mallorca una oferta de qualitat.
  • Coordinar l’adequació entre la formació dissenyada per les entitats i la demanda del teixit empresarial.
  • Planificar noves formacions professionals i certificats de professionalitat.
  • Gestionar instruments per difondre l’oferta formativa.
  • Analitzar les necessitats de les empreses en matèria d’ocupació.
  • Desenvolupar iniciatives generadores d’ocupació de qualitat.
  • Impulsar iniciatives de suport a l’emprenedoria.
  • Promoure i dinamitzar accions conjuntes específiques en temes d’interès compartit; etc.

La presidenta de la Mancomunitat Pla de Mallorca, Joana Maria Pascual, ha afirmat en el discurs de benvinguda que «volem una formació que doni resposta als distints perfils professionals, presents i futurs. Una formació que permeti l’emprenedoria, l’actualització de coneixements i competències i la possibilitat de fer realitat, a nivell individual i col·lectiu, el procés d’aprenentatge continu al llarg de la vida».

Pascual també ha fet referència als reptes del Pla de Mallorca: «Feim feina per corregir els problemes de transport entre els municipis de la comarca; per millorar l’ocupació de la població jove i major de 44 anys. Sabem que l’atur afecta més a les dones. Hi ha escapada de capital humà degut a la manca d’empreses innovadores que cerquin persones qualificades; és necessari incrementar el coneixement d’idiomes; s’ha de reduir la bretxa digital; hem de donar a conèixer la nostra llengua i cultura als nouvinguts…». Joana Maria Pascual ha agraït finalment a totes les institucions i entitats que s’han sumat a la Taula de Formació, Ocupació i Empresa per aconseguir l’objectiu final que «és una educació de qualitat accessible a tothom en el Pla de Mallorca».

Skip to content