Mater es compromet a impulsar la formació en el Pla de Mallorca

Mater ha signat avui,
juntament amb una vintena d’entitats,
el Protocol General d’actuacions
per a l’impuls de la formació
creat per la Mancomunitat del Pla de Mallorca.

Aquest acord neix de la
Taula de Formació, Ocupació i Empresa,
de la que Mater és membre,
i de la voluntat de millorar els recursos
existents a la comarca del Pla de Mallorca,
on la nostra entitat està present
mitjançant el centre Mater Sineu
i l’hotel Mater Ariany.

A través d’aquest Protocol,
les entitats signants
hem acordat:

 • Generar una oferta formativa de qualitat
 • Coordinar l’adequació
  entre la formació dissenyada per les entitats
  i la demanda de les empreses
 • Planificar noves formacions professionals
  i certificats de professionalitat
 • Gestionar instruments per difondre l’oferta formativa
 • Analitzar les necessitats de les empreses
  en matèria d’ocupació
 • Desenvolupar iniciatives generadores
  d’ocupació de qualitat
 • Impulsar iniciatives de suport a l’emprenedoria
 • Impulsar i dinamitzar accions conjuntes específiques
  en temes d’interès compartit

L’acte ha contat amb la participació
de representants d’ajuntaments,
institucions educatives,
administracions públiques relacionades amb l’ocupació
i entitats del tercer sector.
Més d’una vintena de persones
s’ha congregat a la seu de la Mancomunitat del Pla de Mallorca,
a Petra,
on Joana Maria Pascual, presidenta de la institució,
ha donat la benvinguda,
ha explicat en què consisteix el Protocol
i ha agraït el compromís
de totes les entitats involucrades
en treballar de manera coordinada
per aconseguir una formació de qualitat
accessible a tothom
.

Skip to content