Voluntariat a Mater

Mater fa una crida per captar noves persones voluntàries

Mater posa en marxa el projecte «Connecta’t al Voluntariat» amb l’objectiu principal de promoure el voluntariat en la seva modalitat telemàtica i consolidar l’actuació de les persones voluntàries com un element més que dona suport al compliment de la missió de l’entitat: millorar la qualitat de vida de les persones amb altres capacitats i de les seves respectives famílies. El programa, que beneficiarà a unes 400 persones de forma directa i indirecta, rep finançament de la Conselleria d’Afers Socials i Esports gràcies a la convocatòria de subvencions destinades a programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF (IRPF Social).

L’actual situació de crisis sanitària i socioeconòmica- provocades per la pandèmia de la COVID-19- està generant noves formes d’exercir l’acció voluntària i potenciant el voluntariat no presencial. En el cas de Mater, durant l’any 2020, l’activitat de voluntariat s’ha vist greument afectada, arribant, inclús, a paralitzar-se durant un temps. No obstant això, i gràcies al voluntariat virtual, s’incorporaren quatre noves persones voluntàries a l’organització, les quals dugueren a terme un total de vuit tallers, tot proporcionant més de catorze hores d’entreteniment, aprenentatge i diversió.

Els objectius específics del programa són: dotar a l’acció voluntària d’una major projecció social; canalitzar les demandes dels voluntaris/àries, serveis i usuaris/àries i acompanyar a les persones voluntàries des del moment de la seva incorporació i fins a la seva posterior desvinculació; i impulsar el voluntariat en la seva modalitat telemàtica. Amb la finalitat d’assolir aquesta darrera fita, es realitzaran:

  • Accions de ruptura de l’escletxa digital mitjançant formació sobre connexions, tant a usuaris/àries com a professionals i voluntaris/àries.
  • Préstec del material necessari per realitzar les connexions.
  • Disseny de tallers virtuals o altres actuacions per canal telemàtic.

La directora general de MaterBàrbara Mestre, assenyala que «per aconseguir una inclusió comunitària, el paper de les persones voluntàries és fonamental; ja que ajuden a donar una major visibilitat a les persones usuàries i a les seves famílies, fomenten els vincles amb els entorns en els quals viuen, i milloren la qualitat de les accions que es desenvolupen a l’entitat». «L’acció del voluntariat en moments de crisi suposa un element de cohesió social i d’alt valor de transformació i millora», conclou Mestre.

Ves al contingut