Mater impulsa el seu projecte d’artteràpia per a persones amb diversitat funcional gràcies al finançament de l’«Estalvi Ètic» de «Colonya Caixa Pollença»

L’organització Mater té en marxa un projecte pioner d’artteràpia per a persones usuàries dels serveis de Residència i Centre de Dia de l’entitat. Gràcies a la concessió d’una subvenció de l’«Estalvi Ètic» de «Colonya Caixa Pollença», i dins el marc de l’acompanyament integral que duu a terme l’organització, Mater els hi ofereix un espai i temps individualitzat, en un clima de confiança i seguretat, que possibilita, des del joc, l’autoexpressió, la comunicació, la relació interpersonal i la creació de vincle. L’esmentada subvenció ascendeix a un import total de 3.000 euros.

El projecte «Artteràpia individual als Serveis de Residència i Centre de Dia de Mater» planteja, entre d’altres, els següents objectius:

  • Potenciar al màxim la comunicació i l’expressió intra i interpersonal entre la persona i l’artterapeuta i amb els materials plàstics.
  • Facilitar la manifestació d’emocions.
  • Contribuir a la reducció de l’ansietat, calmant frustracions i augmentat l’autoestima, ja que els processos artístics brinden oportunitats d’èxit.
  • Guanyar sensació de control, vivint sensacions físiques del moviment, i afavorir la presa de decisions.
  • Proporcionar situacions de canvi i de transformació.
  • Desenvolupar la imaginació i la capacitat del joc.
  • Posar èmfasi en la llibertat d’experimentar sensorialment, explorant diferents llenguatges artístics.

L’artteràpia és una via de treball específica que es caracteritza per l’ús de mitjans i processos artístics per ajudar a contenir i resoldre els conflictes emocionals i psicològics de les persones, fent que determinats sentiments o emocions conflictives trobin vies d’expressió complementàries o alternatives a la paraula. Així, s’afavoreix la comunicació mitjançant un canal que no requereix necessàriament el pensament simbòlic o el llenguatge.

L’«Estalvi Ètic» és una iniciativa que permet als/a les clients/es de «Colonya Caixa Pollença» ser solidaris/àries i saber que els seus estalvis s’inverteixen d’acord amb criteris ètics. Per la seva part, Mater, que compta amb uns/es 450 professionals, ofereix suports a més de mil persones amb diversitat funcional, fent front als diferents desafiaments que es presenten a la seva vida diària- des del naixement i durant tota la seva trajectòria vital- i procurant serveis de qualitat.

Skip to content