Mater inicia el projecte «TIC per a Tots/es» per modernitzar les aules del Centre d’Educació Especial i reduir la bretxa digital

Amb motiu del «Dia Internacional de l’Educació», celebrat el dilluns 24 de gener, l’organització Mater anuncià la posada en marxa del projecte «TIC per a Tots/es»; el qual pretén modernitzar el Centre d’Educació Especial (CEE) de l’entitat a través de les noves tecnologies, dotant de pissarres digitals les diferents aules. El programa, que suposarà una inversió total de 26.124,22 euros, ha estat una de les vint-i-cinc iniciatives seleccionades, en l’àmbit nacional, a la «XI Convocatòria per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual i psicosocial» de la Fundació MAPFRE. En conseqüència, Mater ha rebut un ajut econòmic de 10.000 euros per a l’execució de l’esmentat projecte.

«TIC per a Tots/es» contempla la formació continuada del personal docent del CEE i l’adaptació, manipulació i elaboració de materials didàctics multimèdia. A més, la proposta destaca els avantatges que comporta l’ús de les pissarres digitals, en concret, i de les noves tecnologies, en general:

  • Alfabetització digital i audiovisual.
  • Personalització dels processos d’ensenyament i aprenentatge.
  • Foment de la comunicació verbal i no verbal.
  • Consecució d’un alt grau d’interdisciplinarietat.
  • Impuls de l’experimentació metodològica.
  • Millora de les competències d’expressió i creativitat.
  • Promoció de l’interès i motivació dels/de les alumnes.
  • Assoliment d’una major comunicació entre el professorat i l’alumnat.

Segons la directora general de MaterBàrbara Mestre, «apostam perquè els i les alumnes amb diversitat funcional del Centre d’Educació Especial de l’organització adquireixin les competències digitals necessàries, les quals els capacitaran per a una integració real en una educació i societat inclusives». «Les TIC ofereixen una infinitat de possibilitats», subratlla Mestre, qui recorda que aquestes darreres «constitueixen un recurs entretingut i formatiu al mateix temps, circumstància que facilita l’aprenentatge i la maduració intel·lectual».

«TIC per a Tots/es» se suma a les diverses solucions innovadores i adaptades en matèria de noves tecnologies que el CEE fa anys que aplica. Alguns exemples són: el programa «Tobii», que permet que les persones amb escassa mobilitat puguin usar l’ordinador amb la mirada, o el «Maki-Maki», el qual acosta a les persones amb diversitat funcional l’experiència de tocar instruments musicals.

El Centre d’Educació Especial de Mater és un centre educatiu per a nins, nines i joves que necessiten una adaptació curricular específica. Es treballen les habilitats acadèmiques conjuntament amb l’autonomia personal per aconseguir que els i les alumnes siguin persones integrades en el seu entorn. L’atenció individualitzada i el compromís i la professionalitat de l’equip són els eixos principals que caracteritzen el CEE.

Skip to content