Mater participa en la validació de l’eina CAPALIST per a persones amb diversitat funcional

CAPALIST és una eina
per a avaluar la capacitat d’una persona
per a atestar durant un procés judicial.

Fins ara, CAPALIST no estava adaptada
a les persones amb diversitat funcional,
però això ha canviat
gràcies a un projecte liderat per la
Universitat Complutense de Madrid
en el qual hem participat
en la fase de validació.

Així, Mater ha estat una de les entitats seleccionades
al llarg de tot el país
per a posar a prova la versió adaptada
a persones amb diversitat funcional
de l’eina CAPALIST.
Això ha suposat una gran feina
per part del departament de Psicologia del
Servei Ocupacional
,
que ha comptat amb la col·laboració voluntària
de diverses persones del servei,
que han participat en les entrevistes
que formen part de CAPALIST.

Així, gràcies a la col·laboració de Mater
i de moltes altres entitats,
ara comptam amb una nova eina
que ens permet determinar
quins suports necessita
una persona amb diversitat funcional
per a participar en un procés judicial.

En aquest sentit,
val la pena destacar
que aquest estudi també pretén impulsar
la figura del facilitador processal,
que és una persona que secunda
en un procediment judicial
i ofereix els recursos necessaris
per a garantir un testimoniatge vàlid i fiable.

A principis de novembre,
Plena Inclusió va organitzar
un esdeveniment
per a reivindicar
la posada en marxa d’aquest facilitador,
-que encara no existeix
però que sí que ho contempla la llei -,
com a garantia d’un accés igualitari a la justícia.

L’esdeveniment es va titular «Detecció i valoració
de necessitats de suport
de persones amb discapacitat intel·lectual
en procediments judicials»

i en ell es va presentar CAPALIST
i els documents
«Protocol d’actuació del facilitador processal» i
«Proposta de desenvolupament professional de la figura
del facilitador processal»
.
Lorena Cuenca, psicòloga de l’Ocupacional,
va assistir a aquesta trobada
com a representant de Mater
i participant en la validació de l’eina
abans esmentada.

Des de Mater
tenim previst posar en marxa
jornades d’aprenentatge
dirigides al personal de l’organització
per a compartir les impressions i coneixements
adquirits en les formacions
a les quals assistim des dels diferents serveis
relacionades amb aquesta temàtica.

Skip to content