Mater rep 5.000 euros dels ajuts a projectes socials locals del COIBA

El Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA) destinarà 5.000 euros al projecte «Envellint junts» de l’organització Mater en el marc dels ajuts a projectes socials locals que el COIBA ha convocat enguany per primera vegada.

Amb aquests ajuts a projectes socials, el COIBA pretén col·laborar amb entitats sense afany de guany per impulsar iniciatives que contribueixin a millorar la qualitat de vida de persones en situació de vulnerabilitat i a prevenir l’aïllament i l’exclusió social.

En aquest cas, el jurat- format per 5 infermeres externes al COIBA- ha determinat que la proposta presentada per Mater reuneix els requisits sol·licitats i s’ajusta a la línia d’actuació número 1 prevista a les bases (promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia). A aquesta convocatòria, podien concórrer altres projectes dels següents àmbits:

  • Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia.
  • Suport a la infància. Promoció i desenvolupament social i educatiu d’infants i joves en famílies en situació de pobresa.
  • Millora de la situació de dones víctimes de violència masclista. Projectes de qualsevol àmbit: prevenció, conscienciació, formació, etc.
  • Atenció sociosanitària a col·lectius vulnerables.

El projecte «Envellint junts» té per objectiu afavorir l’envelliment actiu i saludableentre les persones usuàries majors de 45 anys dels Serveis Diürns (Centre de Dia i Servei Ocupacional) i Residencials de Mater, així com entre les seves corresponents famílies. D’aquesta manera, a través d’una triple línia d’actuació(psicologia, fisioteràpia i salut i famílies), es vol detectar de forma primerenca situacions de vulnerabilitat i risc en el col·lectiu de persones majors amb altres capacitats; desenvolupar actuacions proactives orientades a la prevenció del deteriorament físic i cognitiu i de l’aïllament social, i desenvolupar intervencions quan es produeixen aquestes situacions de deteriorament psicosocial i de salut. Està previst que aquest programa pugui beneficiar a més de 250persones entre usuaris/àries directes i indirectes.

La directora general de MaterBàrbara Mestre, la qual ha agraït enormement el suport del COIBA, ha destacat que «la població en procés d’envelliment s’ha duplicat i les situacions de doble dependència (és a dir, aquelles en les que persones usuàries i cuidadors/es principals són dependents) han augmentat de forma substancial». «Entre un 27% i un 30% del total d’usuaris/àries dels Serveis Diürns de l’organització està constituït per persones en procés d’envelliment», ha explicat Mestre, recordant que «Mater fa anys que planteja accions orientades a prevenir el deteriorament i afavorir l’envelliment actiu».   

Per la seva part, la presidenta del COIBA, Maria José Sastre, ha recordat que una de les missions del COIBA és «protegir la salut de les persones i garantir la seguretat dels/de les pacients des d’una pràctica professional, ètica, autònoma i competent» i que «som plenament conscients que la prevenció i la promoció de la salut és la millor inversió que es pot fer en qualsevol àmbit». D’aquesta manera, ha recalcat, «donant suport a projectes tan complets com «Envellint junts», contribuïm a millorar la qualitat de vida de persones que, en moltes ocasions, es troben en situacions d’especial vulnerabilitat i, alhora, donam visibilitat a les necessitats del col·lectiu de persones amb altres capacitats».

Skip to content