Mater suma nous ordinadors portàtils gràcies a l’«IRPF Social» 2022-2023

L’organització Mater adquirí nous ordinadors personals per a la millora contínua de l’atenció integral que reben les persones usuàries de l’entitat. Aquesta inversió fou possible gràcies a la «Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per al finançament de despeses d’adquisició de vehicles elèctrics i d’adquisició i/o manteniment d’eines informàtiques i tecnològiques utilitzades en la prestació de serveis socials a les Illes Balears, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent als anys 2022 i 2023, per a inversions a realitzar durant els anys 2023 i 2024» de la Conselleria de Famílies i Afers Socials de les Illes Balears.

La directora general de MaterBàrbara Mestre, agraeix «la col·laboració fonamental» de la Conselleria de Famílies i Afers Socials i dels contribuents de les Balears que marcaren la X a la casella solidària de l’IRPF 2022 i 2023.

Mater brinda suports a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament durant tota la seva trajectòria vital. L’organització treballa per donar resposta a les necessitats de les persones perquè tenguin una vida digna i el més plena i autònoma possible, oferint les oportunitats dins de l’entorn natural.

Per aquest motiu, en aquest cas, la subvenció va anar destinada a cobrir tres grans grups de necessitats detectades:

  1. Aquelles necessitats motivades per la situació de la pandèmia de la COVID19. Les reunions presencials entre els/les professionals dels serveis i els externs i/o famílies es van veure restringides i, en moltes ocasions, es duien a terme de forma telemàtica.
  2. Millora de la feina en entorns digitals. Facilitar, per una banda, el treball col·laboratiu i, per una altra, la comunicació entre equips, obrint noves possibilitats.
  3. Utilització de les TIC com a eina d’aprenentatge. A través de tauletes i ordinadors, els i les professionals pogueren treballar amb les persones ateses de forma individualitzada.
Skip to content