Nou programa de promoció de l’autonomia personal per a infants de 6 a 11 anys en situació de dependència

La Conselleria d’Afers Socials i Esports posa en funcionament el nou servei de Promoció de lAutonomia Personal per als infants d’entre 6 i 11 anys amb un grau de dependència reconegut. És un servei que pretén millorar l’autonomia personal i la integració social dels infants i que es durà a terme a través de la concertació amb 12 entitats del tercer sector, amb les quals s’ha signat avui el nou contracte; entre elles, Mater.

Amb un pressupost d’1,6 milions d’euros, la Conselleria d’Afers Socials i Esports posa en marxa un servei gratuït amb què fa temps que es fa feina i que ha estat àmpliament reivindicat per pares i mares amb infants en situació de dependència.

Objectius del servei

L’objectiu principal d’aquest nou servei és facilitar la inclusió social i promoure la participació social i comunitària dels infants en activitats diverses, estimulant així les relacions socials. Per això, les figures de l’integrador/a social, educador/a social i treballador/a social tendran un pes molt important dins dels equips multidisciplinaris que treballaran amb els infants i les famílies. Es tracta d’estimular les relacions socials de l’infant amb una major participació i integració social i comunitària. Així:

  • S’oferiran suports necessaris per al desenvolupament personal i la participació dels infants en activitats socioeducatives dirigides a tota la infància en l’entorn pròxim.
  • Les activitats que es duran a terme són: lleure inclusiu, esports adaptats, activitats culturals i d’esplai, entre d’altres.

Així mateix, els/les menors també rebran atenció i sessions en l’àmbit de la neurorehabilitació i habilitació de la funcionalitat activa de les capacitats físiques per treballar la màxima autonomia i promoció de les activitats bàsiques de la vida diària. En aquest sentit, es preveuen sessions de fisioteràpia i teràpia ocupacional, entre d’altres, en el cas que ho necessitin segons valoració tècnica.

També hi haurà una línia d’actuació dirigida a activitats d’accés i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació dirigides a guanyar competències comunicatives amb la participació de psicòlegs/psicòlogues, logopedes i tècnics/ques en informàtica, entre d’altres.

Atenció Primerenca

Per altra banda, la Conselleria d’Afers Socials i Esports disposa ja d’un servei específic de detecció i atenció primerenca dirigit a recent nats i infants fins als 6 anys amb dificultats de desenvolupament i les seves famílies. L’objectiu és potenciar les capacitats i el benestar dels infants a través de l’actuació d’equips multiprofessionals integrats per logopedes, metge rehabilitador, psicòlegs/psicòlogues i treballadors/es socials.

A través de concerts amb les entitats socials, la Conselleria destina 5,7 milions anuals a atendre a aquests infants amb hores de fisioteràpia, logopèdia i desenvolupament psicològic. El nombre de sessions ha augmentat més d’un 120%, ja que de les 64 mil hores que es prestaven l’any 2015 s’ha passat a 143 mil l’any passat.

Skip to content