Nova Residència i Centre de Dia a Costitx

L’Organització disposa des de principis del mes de Juliol una nova Residència/ Centre de Dia per a persones amb discapacitat situada a Costitx.

L’edifici, és un edifici que anteriorment s’utilitzava com a residència de Tercera Edat i que des de fa dos anys el gestiona l’Organització Mater.
Després de les adaptacions i la compra de tot l’equipament necessari es va sol·licitar al IMAS la “Autorització d’Obertura i funcionament del Centre” , que va ser concedida a principis de Juliol d’aquest mateix any.

Costitx és un poble petit situat en el centre de l’Illa. És un dels pobles més petits i de menys població d’aquesta, i compta amb tots els recursos necessaris per al desenvolupament de les nostres activitats (entorn tranquil, piscina, farmàcia, adrogueries.…)

La residència compta amb 5 places i el servei de Centre de Dia amb 10 places. Un total de 15 places quan estigui en plena ocupació.
De moment s’han ocupat 3 places de les 5 de residència (oferint les 2 restants per a respir) i 8 places de Centre de Dia.
Totes dues activitats es desenvolupessin en el mateix edifici que consta de 3 plantes i d’un pati interior.

Skip to content