Parc de les Tecnologies Ambientals

Som notícia amb imatge fotogràfica de grup en el diari del 22 d’ abril ja que tres tallers (Costura, Feltre i Taps de Cera) el dia 14 realitzarem una visita a guiada al Parc de les Tecnologies Ambientals de Mallorca (Son Reus). Varem gaudir d’ una amplia mostra de reciclatge i aprofitament de recursos.

Skip to content