Pastoral, un programa transversal amb els centres educatius de la Congregació


Comissió que treballa en coordinació amb els centres educatius de Sant Francesc d’Assís, ja que tots ells pertanyen a la Congregació de les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia. Participa en la Programació General del curs i aporta idees i activitats per a dur a terme en el centre amb l’ajuda de la comunitat escolar

Ves al contingut