Processo Escolarització Curs 2016-2017

Presentació sol·licituds:
Inci 09/05/2016 ; Fi 20/05/2016

Llistes provisionals: 06/06/2016

Reclamacions: Inci 06/06/2016 ; Fi 08/06/2016

Resolució reclamacions: 09/06/2016

Llistes definitives: 17/06/2016

Matrícula: Inci 22/06/2016 ; Fi 27/06/2016

Per a qualsevol consulta telefonar al 971 274 959 i preguntar per Secretaria (Rosi).

Ves al contingut