Professionals de Mater reben una formació en matèria de Qualitat

Mater és una organització reconeguda

pel seu compromís amb la qualitat

i la millora contínua de l’entitat.

L’organització compta amb

un Sistema de Gestió de Qualitat.

El Sistema de Gestió de Qualitat

ens ajuda a complir amb les necessitats

i expectatives de les persones

a les quals oferim suports.

Una expectativa és l'esperança
o possibilitat d'aconseguir quelcom
o que quelcom pugui passar.
Per exemple, l'expectativa de
poder millorar la meva salut.

Al passat mes de novembre,

realitzàrem una formació bàsica

en matèria de Qualitat.

La formació fou impartida per

la consultora Irene Llull.

Treballam per

fer les coses bé

i aprenem per

fer-les cada vegada millor.

Ves al contingut