Promoció de l'Autonomia 6/11

El Servei de Promoció a l’Autonomia Personal (SEPAP) de Mater va dirigit a nins i nines de 6 a 11 anys amb un grau de dependència reconegut.

L’objectiu d’aquest servei és millorar la qualitat de vida i l’autonomia personal dels menors atesos, incidint en el seu entorn habitual, i facilitant la seva inclusió en tots els àmbits de la vida personal, social i familiar.

El SEPAP Mater està format per un equip multidisciplinari de professionals de la integració social, el treball social, la teràpia ocupacional i la psicologia, que treballen amb la finalitat d’afavorir l’adquisició i el desenvolupament de competències personals, fomentant vincles positius i sans en l’àmbit familiar i social, i tenint en compte les prioritats de l’infant, la seva família i els professionals dels recursos implicats.

La metodologia d’intervenció es caracteritza per ser participativa i inclusiva, amb la plena implicació de les famílies i els serveis comunitaris. L’atenció es realitza principalment en entorns naturals, sobretot en activitats d’oci i temps lliure. Cada nin o nina té un programa individual que reflecteix les oportunitats, les preferències, les capacitats i els suports necessaris des d’una visió global.

SEPAP Mater és un servei concertat per la Conselleria d’Afers Socials i Esports.


Coordinadora del servei
:
Elisa Alvarado.

Contacte: 971 27 49 59.

On ens pots trobar? A Centre Mater, Mater Inca i Mater Sineu.

Què oferim?

Activitats habilitadores funcionals individuals i grupals

Assessorament i suport en activitats d’oci i temps lliure 

Acompanyament a les famílies

Adaptacions i ajudes tècniques

Skip to content