Suport a l’Habitatge

Les persones amb autonomia suficient per viure sense suports diaris compten amb el servei de Suport a l’Habitatge. Els/les usuaris/àries comparteixen un habitatge de lloguer i educadors/es i treballadors/es socials donen ajudes puntuals– segons les necessitats- per al correcte desenvolupament de cada persona.


Coordinador del servei
:
Cristian Pons.

Contacte: 971 27 49 59.

Ves al contingut