Una gimcana per Palma: nova oportunitat per crear vincles

«Vincles» és el nom que rep el projecte
que han engegat Mater i l’Institut d’Educació Secundària Son Rullan.
Hi participen persones de l’escola i del centre ocupacional de Mater
juntament amb alumnes de secundària de Son Rullan.

Entre els objectius principals del programa, es troben:

  • Generar una xarxa de noves relacions fora del context habitual.
  • Promoure un pensament crític i reflexiu amb l’entorn social
    i compromès amb la seva transformació.
  • Oferir espais d’aprenentatge cooperatiu.

Els i les participants ja han gaudit de diverses sessions conjuntes.

Durant la primera sessió celebrada a Mater van realitzar diferents dinàmiques
en grups heterogenis
per conèixer-se els uns als altres.
També van participar en una creació artística grupal,
la d’un tòtem o animal
a partir de materials reciclats.

La sessió següent fou a les instal·lacions esportives de Son Moix,
on van continuar treballant les relacions i els vincles
mithançant la pràctica esportiva.

Després de les vacances de Setmana Santa
la tercera trobada fou al centre històric de Palma.
Els i les participants es van trobar a la plaça Espanya,
per gaudir d’una gimcana
on van demostrar les seves habilitats en orientació
per arribar fins al tradicional establiment de Can Joan de s’Aigo.

Aquestes trobades estan resultant molt profitoses
per aprendre els uns dels altres
i generar noves relacions.

Skip to content