Una guia per moure’s per Mallorca

Mater ha creat una guia
per facilitar l’ús del transport públic
a Mallorca.

La guia contempla instruccions concretes
sobre com fer servir l’autobús de l’EMT,
els autocars del TIB i el tren.
S’ha fet servir un llenguatge senzill
i un estil molt visual
per tal de què sigui comprensible
per la majoria de les persones.

Aquesta informació facilita
els desplaçaments
ja sigui per motius laborals o de lleure.
De fet, les persones que l’han rebut
es mostren molt satisfetes
de comptar amb aquesta ajuda
per moure’s per Mallorca.

L’elaboració d’aquesta guia forma part del programa de Promoció de l’Autonomia, que té com a objectiu que les persones rebin els suports més adients per dur a terme les activitats de la vida diària per elles mateixes. Aquesta iniciativa rep el finançament de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

Skip to content