Apostam per la innovació educativa des de la inclusió

En el centre educatiu duem a terme projectes, programes i activitats d’innovació educativa amb una clara vocació de treballar la inclusió social des de metodologies actives, participatives i vivencials.

Aprenentatge i Servei, una metodologia que aglutina diversos projectes col·laboratius

Des de fa ja uns anys Mater participa en aquest projecte conjuntament amb el servei ocupacional de l’entitat i en col·laboració amb el Centre Concertat Sant Josep Obrer de Palma.

A través de la metodologia Aprenentatge i Servei es facilita l’aplicació del que s’aprèn en una acció comunitària, es millora l’entorn i es fan més significatius els aprenentatges. D’aquesta manera es treballa la motivació i els aprenentatges es consoliden molt millor. Les accions per a la millora de l’entorn els permeten tenir una experiència d’inclusió en la comunitat reforçant les xarxes socials i el capital social.

S’han realitzat activitats tan interessants com la de “Connect@ts amb la cuina” en la qual, després d’un període de treball entre alumnat de Sant Josep Obrer i de Mater, es va presentar una aplicació mòbil de cuina creada per ells mateixos i que va rebre un premi en 2020 del Ministeri d’Educació, Edebé i Plena Inclusió.

Altres activitats han estat el projecte ‘Artplàstic’, dut a terme en el curs 2019-2020, una iniciativa de salut bucodental, executada en el mateix curs escolar amb l’IES Josep Sureda i Blanes o el projecte ‘SalutArt’ en el curs 2020-2021.

Cor inclusiu: aprenem a través de la música

El Centre Concertat Sant Josep Obrer de Palma es troba relativament prop de Centre Mater, fet que afavoreix la col·laboració estreta en més d’un projecte. A més dels projectes de ‘Aprenentatge i Servei’ esmentats en el punt anterior Mater i Sant Josep compten amb un cor comú.

La iniciativa es va posar en marxa en el curs 2019-2020 amb participants dels dos centres educatius, que van compartir assajos, activitats i fins i tot concerts en les dates més assenyalades. Actualment, a causa de les restriccions motivades per la Covid aquesta activitat es troba pausada.

En el curs 2019-2020 van elaborar un vídeo en el qual els participants expliquen com van viure l’experiència.

‘Junts Sonam Millor’, el projecte més inclusiu i original de l’Escola Municipal de Música de Palma

El projecte ‘Junts Sonam Millor’ (JSM) sorgeix del concepte que, des de l’Escola Municipal de Música de Palma (EMMP) tenen del que significa ensenyar i aprendre música: tothom té capacitats que li permeten gaudir amb la música.

Des del curs 2017-18 Mater participa en aquest projecte juntament amb altres entitats com a ASPES, ASPACE, Associació Asperger o CEE Son Ferriol en el qual es planteja una activitat musical anual inclusiva amb els alumnes de l’Escola de Música que es duu a terme en horari no lectiu una vegada a la setmana i que culmina en un concert a final de curs. De la mateixa manera que ocorre amb el projecte del Cor Inclusiu aquesta iniciativa es troba paralitzada per la pandèmia, a l’espera que millori la situació i els i les participants puguin ajuntar-se novament.

El primer concert de Junts Sonam Millor, celebrat en el Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears va comptar amb la cobertura informativa d’IB3.

Pràctiques restauratives com a metodologia per a la millora de la convivència escolar

Les pràctiques restauratives van començar a aplicar-se en el nostre centre educatiu en el curs 2008-2009, arran d’una col·laboració amb la Comissió Educativa de la Plataforma de Son Gotleu i després d’una formació sobre aquest tema en la qual va participar tot el professorat.

Crear Comunitat i resoldre els conflictes van ser els objectius que es van plantejar en aquest programa. Es treballen els sentiments, les emocions, l’autoestima, l’expressivitat, les necessitats, les demandes, el coneixement dels alumnes, el respecte, la tolerància, les habilitats socials i l’empatia amb assemblees i altres tècniques de comunicació.

En aquest projecte es treballa la inclusió des de l’exemple: l’alumnat de TAVA acudeix a centres educatius ordinaris per a ensenyar a altres joves com funcionen les pràctiques restauratives i què els aporten.

Deu anys després d’haver començat l’experiència els resultats són molt satisfactoris: els conflictes entre alumnes s’han reduït considerablement i aquesta metodologia de treball s’aplica també en altres serveis de l’entitat.

Teatre Escolar, una oportunitat més d’expressió artística

El teatre és una possibilitat educativa i motivadora més que el col·legi recull dins del seu Disseny Curricular. En els diferents nivells i etapes, atès que disposem de les infraestructures i recursos tècnics adequats, es planteja aquesta activitat com una més dins de la formació dels nostres alumnes.

En l’etapa de TAVA arriba a convertir-se en un taller formatiu i els joves actuen davant diferents públics. En el curs 2020-2021, per exemple, el grup de teatre de TAVA està inscrit en la Mostra de Teatre Escolar.

Skip to content