166è aniversari de la Congregació «Franciscanes Filles de la Misericòrdia»

El 14 de setembre sempre és dia de festa especial a la Congregació, és festa d’aniversari. És dia de felicitar-nos per la celebració de 166 anys de vida del nostre carisma; anys de gràcia abundant de Déu, anys de fidelitat de Déu a l’aliança feta amb els nostres fundadors i mantinguda viva i acrescuda, generosament, dia a dia, a través de cada germana que es lliura amb tendresa als altres i a través dels qui han assumit el carisma com a propi i el plasmen en el seu ser i quefer.

És festa de felicitació i és dia de gratitud. Agraïment immens a Déu, que des de l’inici porta de la mà a la congregació i l’acompanya en els llocs on és present. Agraïment a tantes persones que, al llarg d’aquests anys, han fet possible la immersió de la misericòrdia en tantes vides, a diverses geografies i diferents contextos.

La mateixa generositat que va moure als germans Ribas– de Pina- a arriscar i lliurar la seva vida als qui estaven en situació de major vulnerabilitat, als pobles de Mallorca, ha de continuar impulsant avui els cors de tota la família de les Franciscanes Filles de la Misericòrdia a mantenir viu el carisma, amb la mateixa força que el va suscitar.

Us convido que agraïm al Senyor tot el ben rebut, fixant la mirada en Aquell que només entén de tendresa, de bondat, d’amabilitat, d’empatia, de lliurament, de misericòrdia… i sota la mirada amable de Maria, a qui confiam el resguard de la nostra congregació.

Una abraçada entranyable,

Alicia García Lázaro. Superiora General

Skip to content