Un alumno de Mater participa en el proyecto de fomento de la lectura

Programa d’Abordatge Emocional d’Alta Intensitat

En el CEE Mater trobam perfils d’alumnes entre els quals s’inclouen aquells que mostren una sèrie de problemes de conducta d’una severitat que afecta no sols els aspectes acadèmics sinó també a la seva integració en el centre i amb les persones amb les quals allí conviuen.

Davant aquesta situació l’equip de professionals de Mater ha posat en marxa un projecte que duu ja diversos anys executant-se basat en un suport conductual positiu, abandonant models punitius de caràcter tradicional.

El nostre projecte ha aconseguit modificar aspectes ambientals tant del propi centre com dels usuaris i també ha suposat un canvi d’actitud per part del personal docent i complementari per al maneig de conductes desbordants, disruptives i explosives.

Així, aconseguim facilitar l’adaptació de l’alumnat que forma part del programa a l’entorn escolar i contextos socials normalitzant la seva interacció i reciprocitat, evitant així l’ús d’altres recursos que dificultarien la seva integració psicosocial. 

A més, aquest programa es duu a terme transversalment amb els professionals de diferents serveis de l’entitat que també interactuen amb l’alumnat.

Skip to content